Agriate, les paillers ou pagliaghji de Chiosu. © I. Guyot / Cdl