Capicciolu, Punta di a Nava. © R. Leonardini / Cdl